برگزاری دوره های تخصصی آموزش بدلکاری در مدرسه ایرانی با استاندارد جهانی در سال 1398

مدرسه بدلکاری
الان ثبت نام می کنم

اخبار مدرسه

آخرین اخبار و اطلاعیه های مدرسه بدلکاری

دوره های عمومی مدرسه بدلکاری

آموزشی مفید و کاربردی برای افرادی است که قصد شروع به کار حرفه ی بدلکاری دارند. این دوره آموزشی  150 ساعته عملی و تئوری شامل موارد زیر است:

شیوه های زمین خوردن و غلت زدن       سقوط از ارتفاع       درگیری های تن به تن       افتادن از پله

بیرون پریدن از خودرو                          هنرهای رزمی                سلاح ها                    پارکور

رانندگی حرفه ای                               موتور سواری                  تصادفات               راپل و ریگینگ

آتش سوزی                                   تجهیزات بدلکاری            بازیگری اکشن         کارگردانی اکشن

طراحی ،اجرا و ایمنی صحنه های اکشن

دوره های فشرده مدرسه بدلکاری

دوره تخصصی 100 ساعته عملی و تئوری بدلکاری در فیلم به گونه ای است که مهارت و دانش بدلکاری در فیلم را به صورت اختصاصی، فشرده و کاربردی به متقاضی ارائه نماید

این دوره فرصتی را برای هنرجو فراهم می سازد تا دانش و آموخته هایش را گسترش داده و شرایط و فرصت های جدید کاری را برای خود فراهم آورد