درباره مدرسه بدلکاری

مدرسه بدلکاری مرکز آموزشی معتبر، استاندارد و بین المللی جهت برگزاری دوره های آموزش بدلکاری در فیلم می باشد.

مدرسه بدلکاری فعالیت خود را در سال 1393 در تهران آغاز نموده است و درحال حاضر تنها مرجع معتبر و واجد شرایط جهت آموزش های حرفه ای بدلکاری در ایران می باشد.

سرفصل های آموزشی مشخص و استاندارد، رعایت پروتکل های بین المللی حرفه ای کار و ایمنی، آموزش های تئوری و عملی، امکانات و تجهیزات مدرسه بدلکاری این امکان را فراهم ساخته است تا تمامی آموزش ها کاربردی و مطابق نیاز صنعت فیلم سازی و سینما باشد.

ایمنی مهمترین اصل صنعت بدلکاری محسوب می شود. در مدرسه بدلکاری ارزیابی هنرجویان به صورت پیوسته توسط مربیان صورت می گیرید که موجب پیشرفت مستمر هریک از هنرجویان شده و از آسیب دیدگی در حین انجام آموزش ها جلوگیری می کند.

هنرجویان مدرسه بدلکاری پس از پایان دوره آموزشی و قبولی در آزمون های عملی و تئوری می توانند بلافاصله جذب و مشغول به حرفه بدلکاری در فیلم شوند .