شرایط پذیرش هنرجویان در دوره آموزشی بدلکاری در فیلم

  • متقاضیان باید حداقل دارای 18 سال سن و مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن باشند.
  • متقاضیان باید در وضعیت خوب آمادگی جسمانی بوده و توانایی انجام برنامه تمرینی آموزشی را داشته باشند.
  • متقاضیان باید مبلغ پیش ثبت نام در دوره و تکمیل فرم ها را پرداخت نمایند.
  • متقاضیان باید توانایی پرداخت هزینه دوره ها را داشته باشند.
  • متقاضیانی که دارای تجربه قبلی در بدلکاری و یا آموزش بدلکاری در فیلم می باشند پس از ثبت نام و ارزیابی می توانند از شرایط تخفیف در پرداخت شهریه بهره مند شوند.


دانلود کاتالوگ