پرداخت مبالغ ماهیانه و پیش ثبت نام دوره های مدرسه بدلکاری

 

لطفا گزینه موردنظر جهت پرداخت را انتخاب کنید

مبلغ پیش ثبت نام دوره عمومی آموزش بدلکاری
مبلغ پیش ثبت نام دوره فشرده آموزش بدلکاری
مبلغ شهریه ماهانه