چطور میشه در ایران بدلکار شد؟؟؟

مدرسه بدلکاری

اخبار مدرسه

آخرین اخبار و اطلاعیه های مدرسه بدلکاری

دوره های جامع بدلکاری در فیلم

216 ساعت آموزش عملی و تئوری، مفید و کاربردی برای افرادی است که قصد شروع به کار حرفه ی بدلکاری دارند. طی یکسال و نیم یک فرد مبتدی تبدیل به یک متخصص سینمای اکشن میشود.

زمین خوردن و غلت زدن
بیرون پریدن از خودرو افتادن از پله درگیری های تن به تن سقوط از ارتفاع هنرهای رزمی
آتش سوزی تجهیزات بدلکاری راپل و ریگینگ تصادفاتپارکورسلاح ها
پروتکل های ایمنی و استانداردهای بین المللی رانندگی حرفه ای موتور سواری طراحی ،اجرا و ایمنی صحنه های اکشن کارگردانی اکشن بازیگری اکشن

دوره های فشرده بدلکاری در فیلم

دوره های خصوصی عملی و تئوری بدلکاری در فیلم به گونه ای است که یک مهارت و دانش تخصصی بدلکاری در فیلم را به صورت اختصاصی، فشرده و کاربردی به متقاضی ارائه نماید

این دوره ها متناسب با نیاز و به درخواست متقاضی طراحی می شود به همین دلیل آموزش ها بسیار دقیق و تخصصی بوده و در اصلاح هر مهارت و دانش متناسب با متقاضی شخصی سازی می شود.

دوره مقدماتی بدلکاری در فیلم

36 ساعت آموزش عملی و تئوری، مفید و کاربردی برای افرادی است که قصد شروع به کار حرفه ی بدلکاری دارند.

مدت زمان کل دوره : 3 ماه شامل 12 جلسه 3 ساعته

زمین خوردن
غلت زدن افتادن از پله
درگیری های تن به تن سقوط از ارتفاع 1هنرهای رزمی

دوره تکنسین بدلکاری

116 ساعت دوره تخصصی عملی و تئوری بدلکاری در فیلم به گونه ای است که مهارت و دانش بدلکاری در فیلم را به صورت اختصاصی، فشرده و کاربردی به متقاضی ارائه نماید این دوره فرصتی را برای هنرجو فراهم می سازد تا دانش و آموخته هایش را گسترش داده و شرایط و فرصت های جدید کاری را برای خود فراهم آورد

مدت زمان کل دوره : 9 ماه شامل 36 جلسه 3 ساعته + تور یکروزه فیلمسازی اکشن

شرط ثبت نام در این دوره، گذراندن دوره مقدماتی بدلکاری است

بیرون پریدن از خودرو آتش سوزی راپل
پارکور سلاح ها
رانندگی حرفه ای
ریگینگ تصادفات سقوط از ارتفاع 2

دوره کارشناس بدلکاری

76 ساعت آموزش عملی و تئوری، مفید و کاربردی برای افرادی است که قصد شروع به کار حرفه ی بدلکاری دارند.

مدت زمان کل دوره : 6 ماه شامل 24 جلسه 3 ساعته + تور یکروزه فیلمسازی اکشن

شرط ثبت نام در این دوره، گذراندن دوره تکنسین بدلکاری است

تجهیزات بدلکاری پروتکل های ایمنی و استانداردهای بین المللی طراحی ،اجرا صحنه های اکشن
ایمنی صحنه های اکشن بازیگری اکشن
کارگردانی اکشن