برگزاری دوره های تخصصی آموزش بدلکاری در مدرسه ایرانی با استاندارد جهانی در سال 1400-1401

مدرسه بدلکاری
الان ثبت نام می کنم

حمایت مالی مدرسه بدلکاری تا 75 درصد مبلغ شهریه از هنرجویانی که در تست های ورودی قبول می شوند

اخبار مدرسه

آخرین اخبار و اطلاعیه های مدرسه بدلکاری

دوره های عمومی مدرسه بدلکاری

آموزشی 150 ساعته عملی و تئوری، مفید و کاربردی برای افرادی است که قصد شروع به کار حرفه ی بدلکاری دارند. برخی سرفصل های این دوره آموزشی شامل موارد زیر است:

رانندگی حرفه ای

بیرون پریدن از خودرو افتادن از پله درگیری های تن به تن سقوط از ارتفاع شیوه های مین خوردن و غلت زدن
هنرهای رزمی تجهیزات بدلکاری موتور سواری آتش سوزی راپل و ریگینگ تصادفات
پروتکل های ایمنی و استانداردهای بین المللی طراحی ،اجرا و ایمنی صحنه های اکشن کارگردانی اکشن بازیگری اکشن پارکور

سلاح ها

دوره های فشرده مدرسه بدلکاری

دوره تخصصی 100 ساعته عملی و تئوری بدلکاری در فیلم به گونه ای است که مهارت و دانش بدلکاری در فیلم را به صورت اختصاصی، فشرده و کاربردی به متقاضی ارائه نماید

این دوره فرصتی را برای هنرجو فراهم می سازد تا دانش و آموخته هایش را گسترش داده و شرایط و فرصت های جدید کاری را برای خود فراهم آورد