برگزاری دوره های تخصصی آموزش بدلکاری در مدرسه ایرانی با استاندارد جهانی در سال 1400

مدرسه بدلکاری
الان ثبت نام می کنم

اخبار مدرسه

آخرین اخبار و اطلاعیه های مدرسه بدلکاری

دوره های عمومی مدرسه بدلکاری

آموزشی 150 ساعته عملی و تئوری، مفید و کاربردی برای افرادی است که قصد شروع به کار حرفه ی بدلکاری دارند. برخی سرفصل های این دوره آموزشی شامل موارد زیر است:

رانندگی حرفه ای

بیرون پریدن از خودرو افتادن از پله درگیری های تن به تن سقوط از ارتفاع شیوه های مین خوردن و غلت زدن
هنرهای رزمی تجهیزات بدلکاری موتور سواری آتش سوزی راپل و ریگینگ تصادفات
پروتکل های ایمنی و استانداردهای بین المللی طراحی ،اجرا و ایمنی صحنه های اکشن کارگردانی اکشن بازیگری اکشن پارکور

سلاح ها

دوره های فشرده مدرسه بدلکاری

دوره تخصصی 100 ساعته عملی و تئوری بدلکاری در فیلم به گونه ای است که مهارت و دانش بدلکاری در فیلم را به صورت اختصاصی، فشرده و کاربردی به متقاضی ارائه نماید

این دوره فرصتی را برای هنرجو فراهم می سازد تا دانش و آموخته هایش را گسترش داده و شرایط و فرصت های جدید کاری را برای خود فراهم آورد