درباره مدرسه بدلکاری

مدرسه بدلکاری مرکز آموزشی معتبر، استاندارد و بین المللی جهت برگزاری دوره های آموزش بدلکاری در فیلم می باشد.

مدرسه بدلکاری فعالیت خود را در سال 1393 در تهران آغاز نموده است و در حال حاضر تنها مرجع معتبر و واجد شرایط جهت آموزش های حرفه ای بدلکاری در ایران است.

سرفصل های آموزشی مشخص و استاندارد،رعایت پروتکل های حرفه ای کار و ایمنی، آموزش های تئوری و عملی، امکانات و تجهیزات مدرسه بدلکاری، این امکان را فراهم ساخته است تا تمامی آموزش ها،کاربردی و مطابق نیاز صنعت فیلم سازی و سینما باشد.

ایمنی مهمترین اصل صنعت بدلکاری محسوب می شود.در مدرسه بدلکاری ارزیابی هنرجویان به صورت پیوسته مربیان صورت می گیرد که موجب پیشرفت مستمر هر یک از هنرجویان شده و از آسیب دیدگی در حین انجام آموزش ها می کند.

هنرجویان مدرسه بدلکاری پس از پایان دوره آموزشی و قبولی در آزمون عملی و تئوری می توانند بلافاصله جذب و مشغول به حرفه ی بدلکاری در فیلم شوند.