آموزش بدلکاری در شبکه نسیم با وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری

مصاحبه وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری در برنامه دوربرگردون شبکه ۳ سیما

برنامه نیمروز مصاحبه با وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری

برنامه شبکه یک شبکه هر ایرانی مصاحبه با وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری

گزارش خبرگزاری برنا از مدرسه بدلکاری

گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه از مدرسه بدلکاری

گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مدرسه بدلکاری

گزارش روزنامه خراسان از مدرسه بدلکاری