مبلغ سرمایه گذاری

مبلغ سرمایه گذاری در دوره جامع بدلکاری مبلغ  37 میلیون و 175 هزار تومان است که در صورت قبولی در مصاحبه امکان تقسیط آن از طرف مدرسه بدلکاری به شکل زیر فراهم شده است :

دوره مقدماتی بدلکاری در فیلم

36 ساعت آموزش عملی و تئوری، مفید و کاربردی برای افرادی است که قصد شروع به کار حرفه ی بدلکاری دارند.

مدت زمان کل دوره: 3 ماه شامل 12 جلسه 3 ساعته

مبلغ سرمایه گذاری در این دوره: 6 میلیون و 130 هزار تومان

دوره تکنسین بدلکاری

116 ساعت دوره تخصصی عملی و تئوری بدلکاری در فیلم به گونه ای است که مهارت و دانش بدلکاری در فیلم را

به صورت اختصاصی، فشرده و کاربردی به متقاضی ارائه نماید این دوره فرصتی را برای هنرجو فراهم می سازد

تا دانش و آموخته هایش را گسترش داده و شرایط و فرصت های جدید کاری را برای خود فراهم آورد

مدت زمان کل دوره : 9 ماه شامل 36 جلسه 3 ساعته + تور یکروزه فیلمسازی اکشن

مبلغ سرمایه گذاری در این دوره: 18 میلیون 685 هزار تومان

شرط ثبت نام در این دوره، گذراندن دوره مقدماتی بدلکاری است

دوره کارشناس بدلکاری

76 ساعت آموزش عملی و تئوری، مفید و کاربردی برای افرادی است که قصد شروع به کار حرفه ی بدلکاری دارند.

مدت زمان کل دوره : 6 ماه شامل 24 جلسه 3 ساعته + تور یکروزه فیلمسازی اکشن

مبلغ سرمایه گذاری در این دوره : 12 میلیون و 360 هزار تومان

شرط ثبت نام در این دوره، گذراندن دوره تکنسین بدلکاری است